Home » Overig » Contributies

Contributies (jaar – bedrag) vanaf 2023

Mini’s 1, 2, 3€ 126,50
Mini’s 4, 5, 6€ 151,25
Jeugd A, B, C€ 209,00
Senioren (18 jaar en competitie spelend lid)€ 220,00
Recreanten€ 165,00
Overigen€ 27,50

Contributies goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering d.d. 20 september 2022.