Inschrijfformulier

Je geeft je hiermee op als lid van Volleybalvereniging Ikaros Groesbeek.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één heel verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) en wordt automatisch jaarlijks verlengd tenzij is opgezegd vòòr 1 juli !! Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk/per mail/via de site mogelijk !!

Tevens geef ik Volleybalvereniging Ikaros toestemming voor volleybal gerelateerde gegevensverwerkingen zoals:
• Publiceren van bijv. (team-) foto’s en/of -filmpjes van mij op internet, apps, social media, website en kantine.
• Mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen zodat leden/commissieleden mij kunnen benaderen.
Meer informatie over het privacybeleid van Ikaros zie www.ikaros.nl/avg
  Ik ben:
  Mijn ervaring als volleybalspeler/ster is:

  Het is verplicht voor alle competitie-spelende jeugd- en seniorleden om een digitale pasfoto aan te leveren.
  Die kun je hier (als .jpg) uploaden.
  *************************************************************

  Bankrekening-gegevens voor afschrijven contributie:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Inning van de contributie door de penningmeester geschiedt per half jaar. Bij het inschrijven als lid is het afgeven van deze machtiging verplicht. Indien geen gebruik gemaakt wordt van onderstaande machtiging voor een automatische incasso zullen per inning € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht worden.
  Voor de hoogte van de contributies zie www.ikaros.nl/contributies

  **********************************************************************************************

  GEGEVENS DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA

  Naam incassant: Volleybalvereniging Ikaros Groesbeek

  Adres incassant: Knapheidepad 2A

  PC+Woonplaats incassant: 6562 DW Groesbeek

  Land incassant: Nederland

  ID Incassant: NL26ZZZ401443150000

  Kenmerk machtiging: Contributie

  **********************************************************************************************
  Door ondertekening van bovenstaand formulier geeft u toestemming aan Volleybalvereniging Ikaros om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens halfjaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Volleybalvereniging Ikaros. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.