Home » Verenigingswaarden

Verenigingswaarden

Spelplezier, teamgeest en vriendschap vinden wij heel belangrijk. Daarom…
– accepteren wij elkaar zoals we zijn.
– vinden we het fijn om gestimuleerd te worden.
– corrigeren we elkaar op een positieve manier.
– geven we het goede voorbeeld.
– zeggen we af als we een keer niet naar de wedstrijd of training kunnen komen.
– zorgen we dat we op tijd voor aanvang van een training of wedstrijd aanwezig zijn.
– zijn we onderdeel van een team: we helpen en steunen elkaar in en ook buiten het veld.

Respect vinden we belangrijk. Daarom…
– pesten we elkaar niet.
– blijven we van elkaar en van elkaars spullen af.
– zijn wij zuinig op het spelmateriaal en de accommodatie.
– letten we met elkaar goed op dat we geen ballen kwijtraken.
– houden wij er niet van dat dingen kapot gemaakt worden.

Hygiëne en veiligheid vinden wij belangrijk. Daarom…
– vinden we het fijn om een schone kleedkamer te hebben.
– gaan wij met ons team altijd douchen na een training of een wedstrijd; dit vinden we niet alleen hygiënisch, maar ook gezellig en goed voor de teamgeest.
– laten we de kleedkamer en doucheruimte schoon achter.
– ruimen we in de zaal en in de kantine, op de tribune en op de parkeerplaats onze rommel op.
– leggen we geen spullen of tassen voor nooduitgangen en doorgangen in de zaal.
– doen we geen dingen die de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen.

Sportief zijn vinden we belangrijk. Daarom…
– mopperen of schelden we niet op de scheidsrechter; deze kan ook wel eens een fout maken.
– mopperen of schelden we niet op tegenstanders.
– vinden wij dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter mag praten tijdens de wedstrijd en die doet dat op een nette manier.
– geven we voor én na de wedstrijd de tegenstanders een hand en bedankt de aanvoerder de scheidsrechter en de teller.
– juichen we voor het punt dat we zelf maken en geven we geen (vernederende) reactie op een fout van de tegenstander.
– wordt discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook niet geaccepteerd.

En het allerbelangrijkste…
We spreken elkaar erop aan als een van bovenstaande punten niet loopt zoals we het met elkaar hebben afgesproken. Afspraak is immers afspraak (zaalwacht, scheidsrechter leveren, enz.) en we helpen elkaar ook aan die afspraken herinneren. In ieder geval helpen de trainer, coach en ouder ons, want die geven natuurlijk het goede voorbeeld.

Verder, Ikaros onderschrijft de gedragsregels van NOC*NSF en voert beleid om deze regels te handhaven. Voor meer informatie, zie: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag.

Tenslotte hebben wij bij Ikaros richtlijnen voor trainers en coaches van Ikarosteams. Dit zijn eigenlijk verenigingswaarden die specifiek gericht zijn op de taken van trainers en coaches. De richtlijnen zijn hieronder te downloaden. 

Richtlijnen trainers Volleybalvereniging Ikaros

Richtlijnen coaches Volleybalvereniging Ikaros

Vertrouwenspersoon

Bij Ikaros willen we graag dat iedereen kan sporten in een veilige en positieve omgeving. Je kunt echter in een situatie komen die niet prettig is. Je hebt dan bijvoorbeeld te maken met ongewenst gedrag of ongewenst taalgebruik. Je kunt hierbij denken aan pesten, discrimineren, seksuele intimidatie of agressie. Als dat het geval is kun je je wenden tot de vertrouwenscontactpersoon.

Bij Ikaros is Odiel Weber als vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag. Zij biedt een luisterend oor. Samen zoeken we dan naar oplossingen. Vanuit de vereniging geven we ondersteuning, advies en informatie. Soms is dat genoeg om zelf verder te kunnen. Als dit niet het geval is verwijzen we je door naar iemand binnen de vereniging of naar hulpverlenende instanties.

Elk incident bespreken we geanonimiseerd met iemand van het bestuur, omdat het bestuur verantwoordelijk is voor een veilige vereniging.

Wil je hulp? Neem dan contact op met vertrouwenspersoon@ikaros.nl. Samen gaan we dan op zoek naar een goede oplossing.

Odiel heeft al 10 jaar ervaring als orthopedagoge op een middelbare school in Nijmegen en is al 25 jaar lid van Ikaros. Momenteel speelt zij in Dames 3.